ელენე ჯარიაშნელი
ასაკი 27 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი